Witamy na nowej stronie internetowej
„Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów”

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Naszym celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności mieszkańców, podtrzymywanie tradycji, organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci oraz działalność kulturalna.

Mamy dużo pomysłów i nadzieję, że uda się je zrealizować przy wsparciu władz lokalnych, różnych instytucji, organizacji i życzliwych osób, którym bliskie są sprawy mieszkańców naszej małej społeczności.

Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia mieszczącej się na poddaszu remizy strażackiej.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są sprawy mieszkańców Tuligłów.