Półkolonia dla dzieci

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów w swoich celach statutowych ma m.in. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dlatego pierwsze zadanie, jakie sobie postawiliśmy, to zorganizowanie Półkolonii w dniach 1 – 12 sierpnia 2011 r. Uczestniczyło w niej 47 dzieci z Tuligłów i z Czelatyc.     


Program Półkolonii został tak skonstruowany, aby zapewnić uczestnikom zróżnicowane formy wypoczynku. Były wśród nich zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy zespołowe oraz konkursy indywidualne dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Pierwszy dzień Półkolonii to przygotowanie prezentacji grup. Każda z nich wybrała nazwę, do niej opracowała scenkę, piosenkę, plakat oraz własnoręcznie wykonała rekwizyty. Po prezentacji odbyły się konkursy zespołowe.

W drugi dzień odbył się plener malarski „Osobliwości Tuligłów”. W ten sposób powstała piękna galeria prac. Wszystkie wzięły udział w konkursie rozstrzygniętym przez samych uczestników Półkolonii.

Kolejny dzień to wycieczka autokarowa do Przemyśla i Krasiczyna. Dzieci zwiedziły Zamek Kazimierzowski, Muzeum Fajek i Dzwonów, Muzeum Historii Miasta oraz Muzeum Archidiecezjalne. Wiele radości sprawił im spacer po rynku i zabawy przy miejskich fontannach. W Krasiczynie zwiedziły zamek, poznając jego historię i współczesne atrakcje oraz otaczający go park. Na koniec odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Dostosowując program do rozkładu jazdy Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej, piąty dzień Półkolonii został przeniesiony z piątku na sobotę. Dzieci miały okazję podróżować kolejką na trasie Przeworsk – Dynów i poznać historię kolejnictwa, łącząc elementy edukacyjne z wypoczynkowymi. W Dynowie zorganizowane zostało ognisko z pieczeniem kiełbasy. Następnie dzieci obejrzały ciekawy spektakl na wolnym powietrzu.

Szósty dzień upłynął na zwiedzaniu Zamku oraz Powozowni w Łańcucie. Wycieczka ta została połączona ze zwiedzaniem Skansenu w Markowej. Dzieci zapoznały się z historią tej wsi, poznały dawne zabudowania, sprzęt rolniczy, przedmioty codziennego użytku oraz tradycje i zwyczaje.

Wycieczka do Zamościa i na Roztocze była jedna z ciekawszych atrakcji półkolonii. W Zamościu dzieci zwiedziły najciekawsze obiekty historyczne i sakralne oraz poznały najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki przeszli szlakiem turystycznym w Suśćcu, tzw. „Szumy na Tanwi”.

Ostatnia wycieczka to wyjazd do Krosna. Tutaj również dzieci odwiedziły najciekawsze obiekty związane z historia miasta. Szczególnym punktem tej wycieczki było Muzeum Misyjne Sióstr Misjonarek, gdzie miały możliwość poznać warunki życia rówieśników w krajach misyjnych oraz prace polskich misjonarzy. Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu.

Bardzo ciekawym punktem tej Półkolonii były warsztaty rękodzielnicze, przeprowadzone przez nauczyciela przedmiotów artystycznych, Panią Urszulę Anweiler. Dzieci poznały technikę wyrabiania masy solnej i wykonywania z niej różnych przedmiotów. 

W ostatni dzień Półkolonii, program został poszerzony o atrakcje w postaci zjeżdżalni. Przez chwilę zrobiło się bardzo słodko, a to za sprawą waty cukrowej, której nikt nie był w stanie sobie odmówić. W tym dniu odbył się również emocjonujący konkurs wiedzy na temat miejsc poznanych podczas wycieczek „Na wycieczkowym szlaku”.

Podczas Półkolonii odbywały się liczne konkursy. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny, plastyczny i konkurs na najciekawsze wianki. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody podczas spotkania podsumowującego, na które przybyli goście specjalni: Wójt Gminy Rokietnica – Pani Bożena Gmyrek i Sołtys Tuligłów – Pan Marian Mazurek. To dzięki ich wielkiemu staraniu Półkolonia została zorganizowana.