Ognisko

W sobotę, 10 września 2011 r. odbyło się ognisko dla członków Stowarzyszenia, władz samorządowych, osób uczestniczących w dożynkach i przygotowujących wieńce.

 

Gośćmi honorowymi byli księża Stanisław Słowiński i Dariusz KotkowskiOgniskowe spotkanie uświetnił Pan Adam Potoczny, który zadbał o oprawę muzyczną i rozśpiewał wszystkich, nawet najbardziej nieśmiałych. Spotkanie odbiło się szerokim echem w Tuligłowach, nie tylko za sprawą dobrego nagłośnienia.