Tuligłowska gościnność 

Pątniczy szlak pielgrzymki z Przemyśla na Jasną Górę omija ruchliwe szosy i miasta, kieruje się ku rozsianym w terenie sanktuariom maryjnym, kościołom parafialnym i innym ośrodkom kultu religijnego. Trasa wiedzie między innymi przez Tuligłowskie Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei.

Przybycie pielgrzymów, 4 lipca około godz. 14.50, oznajmiają kościelne dzwony. Wszystkie grupy witane są przez księdza Proboszcza i licznie zgromadzonych mieszkańców Tuligłów. Wszyscy najpierw kierują się do świątyni, by przywitać Matkę Bożą, a następnie na plac kościelny, gdzie czeka na nich obiad.  

Wielu z mieszkańców Tuligłów, mimo największych chęci, nie może wyruszyć  z pielgrzymami ze względu na rozliczne obowiązki czy stan zdrowia. Przygotowanie obiadu dla strudzonych pątników, którzy może mają jeszcze domowe zapasy w plecakach, jest wyrazem naszej gościnności i formą udziału w wędrówce do Tronu Matki Bożej Częstochowskiej. Wszystko wedle staropolskiego powiedzenia „Gość w dom – Bóg w dom”. Dlatego indywidualnie, rodzinami lub zorganizowana grupą jak w przypadku Stowarzyszenia, przygotowują i przynoszą wszystko, na co mogą mieć ochotę strudzeni pielgrzymi.

Odpoczynek w cieniu wiekowych lip na przykościelnym placu, czas na rozmowę, chwila modlitwy przed Cudownym Obrazem dają pielgrzymom siłę do dalszej wędrówki. Dla mieszkańców Tuligłów goszczenie pielgrzymów jest radością i okazję do czynienia dobra.