Z Tuligłów do Jarosławia. Drugi etap pielgrzymki szlakiem Św. Jakuba.

W słoneczny sobotni ranek 23 sierpnia tuligłowscy pielgrzymi pod przewodnictwem Panów Jacka Hołuba i Dariusza Balickiego wyruszyli z Tuligłów do Jarosławia, aby wytyczyć drugą część alternatywnego szlaku Św. Jakuba. Pielgrzymka rozpoczęła się od krótkiej modlitwy w kościele parafialnym w Tuligłowach.

 Pielgrzymi przed kościołem parafialnym w Tuligłowach. Początek drugiego odcinka szlaku z Przemyśla do Jarosławia przez Tuligłowy.

Druga odcinek proponowanego szlaku biegnie od kościoła w dół wioski - w stronę sklepu, następnie skręca na północny wschód obok tzw. okopu – pozostałości XVII-wiecznych umocnień ziemnych i dalej polną drogą (niegdyś główną, łączącą Tuligłowy z dworem w Rokietnicy) na wschód do Rokietnicy. Tam szlak wiedzie przez park obok zabudowań podworskich w kierunku wschodnim, a następnie przy Zespole Szkół w Rokietnicy łączy się z już istniejącym odcinkiem Przemyśl – Jarosław.

Pierwszy postój miał miejsce na plebani w Rokietnicy, gdzie pielgrzymi zostali gościnnie przyjęci przez ks. dziekana Kazimierza Lewczaka i otrzymali potwierdzenie przejścia odcinka Tuligłowy – Rokietnica. Z Rokietnicy pielgrzymi powędrowali przez Boratyn, Chłopice i Kidałowice do Jarosławia. Podczas wędrówki uzupełniane było oznakowanie szlaku.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów jest inicjatorem włączenia Tuligłów do szlaku Św. Jakuba i ma nadzieję, że niebawem na tym odcinku ponownie pojawią się pielgrzymi zmierzający do Santiago de Compostela.

Członkowie Stowarzyszenia dziękują Panom Jackowi Hołubowi oraz Dariuszowi Balickiemu za wszelką pomoc, wskazówki oraz wspólne pielgrzymowanie.