Festyn Rodzinny

21 czerwca 2015 r. odbył się w Tuligłowach IV Festyn Rodzinny. Tym razem miał nieco inny charakter niż dotychczas ze względu na przygotowane liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Jak zwykle cieszył się zainteresowaniem wielu mieszkańców Tuligłów i okolic. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele parlamentu oraz władze samorządowe.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli Posłowie na Sejm RP Mieczysław Golba i Mieczysław Kasprzak. Władze samorządowe reprezentowali: powiat Mariusz Trojak – Członek Zarządu Rady Powiatu, natomiast gminę: Wójt Bożena Gmyrek, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kondrat oraz radni i sołtysi z Tuligłów i sąsiednich miejscowości.

Część zaproszonych gości uczestniczyła w uroczystej sumie, tj. Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Członek Zarządu Powiatu Mariusz Trojak oraz Leśniczy Zbigniew Dąbek.

Festyn rozpoczął się od programu słowno – muzycznego w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach.  

Podsumowany został konkurs fotograficzny „Piękno mojej Małej Ojczyzny. Stare, ale piękne”, na który nagrody przeznaczyli Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak (wręczył zwycięzcom piękne książki) oraz Wójt Bożena Gmyrek i radni z Tuligłów Jerzy Kondrat i Wiesław Stysiał. Zdjęcia mogli podziwiać wszyscy uczestnicy festynu, gdyż przygotowana została mała wystawa pokonkursowa.

Wyniki konkursu fotograficznego.

Kategoria I – do 15 lat:

1 miejsce – Oliwia Lizun „Chata naszych przodków

1 miejsce – Amelia Pajda „Wiekowa studnia

2 miejsce – Gabriel Gaweł „Kiedyś tędy chodzili królowie

3 miejsce – Norbert Lizun „Stary dwór

Wyróżnienia:  Zuzanna Wojdyło „Na rozstaju dróg, gdzieś przydrożny Chrystus stał

Kacper Gaweł „Oznaki przemijającego czasu

Martyna Niemczycka „Drewniany domek

Kategoria II – od 16 do 25 lat:

1 miejsce – Kornelia Kubas „Dotyk czasu

1 miejsce – Agata Mazurek „Znak czasu”

2 miejsce – Klaudia Pajda „Zranione drzewo

3 miejsce – Dagmara Kubas „Krajobraz w kolorach starości

Kategoria III – powyżej 25 lat:

1 miejsce – Joanna Lizun „Piękne stare drzewo

Wśród przygotowanych atrakcji były: Mała Loteria Fantowa, z której dochód przeznaczony był na półkolonię. Dzieci jeździły na kucykach, skorzystały z placu zabaw,  mogły pomalować buzie. Wielkim powodzeniem, cieszyły się zabawy i warsztaty z udziałem grupy z Wioski Fantazy z Kuńkowiec. Nie tylko dzieci, ale również dorośli z zainteresowaniem przyglądali się pracy kowala, dziewczynki poznały technikę lepienia garnków na kole garncarskim. Nie brakowało chętnych do walki na miecze i strzelania z łuku.

Dorośli i młodzież brali udział w konkursach sprawnościowych. Rywalizowali w przecinaniu drzewa piłą ręczną oraz na czas nosili wodę przy pomocy drewnianych nosideł. Emocji z pewnością nie zabrakło.

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołu RIVERS.

Podziękowania składamy:

Sponsorom nagród:  Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Kasprzakowi za nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu fotograficznego,

Wicestaroście Jarosławskiemu Józefowi Szkole i Starostwu Powiatowemu za nagrody dla dzieci ,

Pani Wójt Bożenie Gmyrek za ufundowane nagrody, organizację transportu,

Radnym z Tuligłów Jerzemu Kondratowi i Wiesławowi Stysiałowi za ufundowanie nagród dla dzieci i młodzieży oraz pomoc przy organizacji Festynu,

Beacie i Januszowi Niemczyckim, którzy ufundowali piwo do konkursów dla dorosłych.

Wszystkim, którzy rekwizyty niezbędne do przeprowadzenia konkursów, a szczególnie panom Ryszardowi Stysiałowi i Stanisławowi Łaniuszowi,

Józefowi Kijance za nagłośnienie,

Dyrekcji i nauczycielom ze szkoły podstawowej oraz dzieciom za program słowno-muzyczny,

Zespołowi folklorystycznemu „Jagiellanie” z Jagiełły.