Niestrudzony pielgrzym

Przygotowania do otwarcie alternatywnego odcinka drogi św. Jakuba Via Regia, tzw. łącznika Wola Rokietnicka-Tuligłowy-Rokietnica trwały ponad rok. W pierwszej kolejności wytyczona została i oznakowana droga. Kolejnym etapem było przygotowanie inscenizacji oraz budowa kapliczki.

 

W niedzielę 26 lipca 2015 r. o godz. 14.00, przy padającym deszczu rozpoczęła się uroczystość. Zanim na horyzoncie pojawili się główni bohaterowie inscenizacji, zaproszeni goście oraz zebrani widzowie zostali powitani przez panią Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów. Wprowadzeniem do inscenizacji było zapoznanie wszystkich z krótką historią życia św. Jakuba Apostoła.

Apostołowie, bracia Jakub i Jan pożegnani przez rodziców i siostrę wyruszyli w drogę. Zanim dotarli do wioski mijali pasterza pasącego kozy, który poczęstował ich mlekiem, a następnie żniwiarzy koszących zboże sierpami. Tuż przed wioską apostołowie spotkali Piotra i razem udali się do jego znajomych na nocleg. W kolejnej scenie kobieta podała wodę strudzonym wędrowcom, a Jakub w dowód wdzięczności podarował jej zerwaną po drodze różę. Jakub i Jan zatrzymując się wśród napotkanych ludzi opowiadali o Chrystusie i cudach, których byli świadkami. Reakcje ludzi były różne. Jedni wierzyli w ich słowa, a inni wręcz przeciwnie, nie byli w stanie zrozumieć cudów, których dokonywał Jezus. Opowiadali o wskrzeszeniu córki Jaira i wydarzeniach na Górze Tabor. Bardzo wymowną była scena przywrócenia wzroku niewidomemu i chrztu kobiety, która widząc ten cud uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przyjęła chrzest od Jakuba. Grono wyznawców Chrystusa powiększało się pod wpływem słów wypowiadanych przez Jakuba, Jana i Piotra.  Z każdą sceną przybywało aktorów wędrujących wraz z apostołami. Punktem kulminacyjnym inscenizacji była wiadomość o ścięciu Jakuba przekazana przez Bartłomieja.

Po zakończeniu inscenizacji aktorzy i publiczność wzięli udział w polowej Mszy świętej. Ołtarz został ustawiony tuż przy kapliczce św. Jakuba. Mszę Św. odprawili ks. Kazimierz Bełch i ks. Mariusz Marciniec. W liturgię, poprzez czytania, modlitwę powszechną, śpiew psalmu i procesję z darami włączyli się również aktorzy. W darze złożona została porcelanowa muszla, symbol Drogi Św. Jakuba, która po zakończeniu Mszy Św. została poświęcona wraz z kapliczką. Poświęcenia dokonał ks. Kazimierz Bełch. Znak Drogi św. Jakuba został uroczyście wmurowany do słupa kilometrowego przez Pana Jacka Hołuba i Panią Wójt Bożenę Gmyrek.

Po zakończeniu części plenerowej, w nowo wybudowanej świetlicy Pan Jacek Hołub przedstawił prezentację multimedialną pt. „Czy św. Jakub był w Tuligłowach”.

Na niedzielną uroczystość Stowarzyszenie przygotowało pamiątkowe statuetki, które następnie zostały wręczone zaproszonym gościom i aktorom. Tradycyjnie panie ze Stowarzyszenia przygotowały poczęstunek.

Wśród zaproszonych gości byli: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch, Ks. Proboszcz Mariusz Marciniec, przedstawiciele władz samorządowych: Wicestarosta Jarosławski – Pan Józef Szkoła, Wójt Gminy Rokietnica – Pani Bożena Gmyrek, Przewodniczącey Rady Gminy – Pan Jerzy Kondrat oraz Radny Pan Wiesław Stysiał, przedstawiciele Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, m.in. Pan Jack Marian Hołub i Pan Dariusz Balicki

 

W inscenizacji udział wzięli:

Jakub – Piotr Kuźma

Jan – Wojciech Wańkowicz

Piotr – Ryszard Furtak (pierwotnie pan Roman Furtak)

Bartłomiej – Józef Roman

Filip – Stanisław Łaniusz

Maciej – Adam Kuźma

Zybedeusz – Jan Piś

Salome – Anna Ciećko (pierwotnie pani Irena Furtak)

Sara – Zofia Preizner

Aaron – Karol Janduła

Rachela – Anna Janduła

Józef – Janusz Niemczycki

Kobiety – Katarzyna Stysiał, Stanisława Mazurek, Małgorzata Stec

Mężczyźni – Marian Mazurek, Andrzej Maj

Anna – Iwona Buksa

Sofia – Bożena Wańkowicz

Dawid – Grzegorz Szkoła

Pasterz – Jerzy Drąg

Żniwiarze – Elżbieta Zając i Józef Hadro

Kobieta przy studni – Dorota Kubas

Oraz: Agnieszka Maj, Kazimierz Raba, Patrycja Płocica, Karolina Niemczycka, Weronika Stec, Wiktoria Wańkowicz, Oliwia Preizner i Kinga Stec

Gościnnie jako wędrowiec z kucykiem – Patryk Malec

 

PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY:

- ks. Kazimierzowi Bełchowi za przewodniczenie uroczystościom

- ks. Proboszczowi Mariuszowi Marcińcowi za odprawienie uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej oraz przekazanie kamienia, który został wykorzystany do budowy kapliczki,

- przedstawicielom władz samorządowych za wszelką pomoc i życzliwość związaną z przygotowaniem uroczystości,

- Panu Jackowi Hołubowi za pomoc w utworzeniu alternatywnego odcinka drogi św. Jakuba przebiegającego przez Tuligłowy, wszelkie wskazówki podczas jego tworzenia i przygotowań do uroczystości poświęcenia kapliczki, za prezentację multimedialną „Czy św. Jakub był w Tuligłowach”,

- Panu Dariuszowi Balickiemu za pomoc w wytyczeniu i oznakowaniu łącznika, dokumentację zdjęciową, wszelkie wskazówki i pomoc w przygotowaniu uroczystości oficjalnego otwarcia „tuligłowskiego odcinka drogi św. Jakuba”

- Panu Adamowi Olcha za wykonanie rzeźby św. Jakuba,

- Arkadiuszowi Mizgielowi za wykonanie dachu do kapliczki,

- Państwu Janinie i Józefowi Hadro za umożliwienie ustawienia kapliczki na ich polu,

- leśniczemu Panu Zbigniewowi Dąbkowi za drewno do kapliczki i jej otoczenia,

- wszystkim ofiarodawcom z Tuligłów i tym, którzy zebrali pieniądze na figurę św. Jakuba,

- osobom należącym do Stowarzyszenia, które pracowały przy budowie kapliczki, ołtarza polowego oraz przygotowały poczęstunek i całą uroczystość,

- Pani Janinie Matyja za pieczywo,

- Panu Adamowi Potocznemu za nagłośnienie,

- Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuligłów z panem Prezesem Wiesławem Zamrozem na czele za obsługę nagłośnienia, kierowanie ruchem i dbanie o bezpieczeństwo podczas inscenizacji plenerowej,

- Panu Jerzemu Kondratowi za wykonanie nowej obudowy do studni,

- wszystkim, którzy porządkowali teren na trasie przemarszu jakubowej inscenizacji,

- osobom, które z  życzliwością udzielały rad i wskazówek podczas prób,

- osobom, które przekazały materiały na stroje,

- pani Dyrektor GOK w Pruchniku za wypożyczenie kilku strojów na inscenizację,

- Pani Iwonie Stec za napisanie scenariusza,

- Pani Małgorzacie Stec za reżyserię i uszycie strojów,

- Pani Zofii Preizner za przygotowanie piosenek do inscenizacji oraz oprawę muzyczną Mszy Św.,

- Paniom Zofii Preizner i Annie Ciećko za wykonanie pamiątkowych muszelek i Jakubków,

- dziennikarzom telewizji internetowej pod24,

- Panu Romanowi Kijance za artykuł w „Życiu Podkarpacki” i dokumentację zdjęciową,

- Agacie Mazurek i Dagmarze Kubas za dokumentację zdjęciową,

- wszystkim osobom, które uczestniczyły w inscenizacji, Mszy Św. z poświęceniem kapliczki oraz spotkaniu w świetlicy wiejskiej,

- szczególne podziękowania dla aktorów i statystów, za wiele godzin przygotowań, prób, za kreację ról na najwyższym poziomie.

 

Relację filmową można obejrzeć na:

http://www.pod24.info/telewizja-pod24/video/latest/niestrudzony-pielgrzym-droga-sw-jakuba.html

Ukazały się na ten temat artykuły prasowe w „Gazecie Jarosławskiej” i „Życiu Podkarpackim”.