Nie zmarnujcie Niepodległości…

Warto w tak szczególnym dniu zadać sobie pytanie: czy potrafimy docenić Niepodległość Polski, czy mamy świadomość ile wyrzeczeń i upokorzeń przeżyli ci, którzy to tę Niepodległość walczyli?

W tym roku obchodom Święta Niepodległości Polski w naszej miejscowości przyświecały słowa Edwarda Rzczyńskiego „Nie zmarnujcie niepodległości”. Mają one podwójne znaczenie w kontekście historycznym i współczesnym.

11 listopada 2015 r. wraz z całą Polską Tuligłowy świętowały Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji w kościele parafialnym odbyła się uroczysta suma w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy za jej wolność oddali życie, walcząc w szeregach wojsk i pracując dla zachowania narodowej tożsamości. Mszę Św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Mariusz Marciniec. Tradycyjnie w uroczystości uczestniczył Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach. Przybyli również uczniowie z biało czerwonymi flagami. Po Mszy Św. przedstawiciele władz, szkoły i stowarzyszenia złożyli kwiaty i zapalili znicze przy dębie katyńskim. W imieniu władz samorządowych i mieszkańców Tuligłów kwiaty złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kondrat, Radny Wiesław Stysiał i Sołtys Marian Mazurek; w imieniu uczniów szkoły: Amelia Pajda i Karol Jasiłek; w imieniu stowarzyszenia: Bożena Pajda, Katarzyna Stysiał i Piotr Kuźma.

Po południu, w świetlicy wiejskiej, odbyła się kolejna Wieczornica Patriotyczna. Wzięli w niej udział:  Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kondrat,  ksiądz proboszcz Mariusz Marciniec, ksiądz katecheta Dariusz Trybus oraz mieszkańcy Tuligłów.

Na początku wszystkich zebranych powitała pani Anna Stec. W krótkim wstępie zwróciła uwagę, że 11 listopada 1918 r. nie był dniem ostatecznego zakończenia walk o wolność, gdyż granice państwa nie były jeszcze ukształtowane. Po tym wystąpieniu wszyscy zebrani obejrzeli krótki film dotyczący historii walk o granice wschodnią.

Okolicznościowy, wzruszający program słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie ze szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Mirosławy Pająk. Druga część wieczornicy była okazją do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych i legionowych. Akompaniament do nich przygotował i tę cześć wieczoru poprowadził pana Adam Potoczny.