Wakacyjny wypoczynek dla dzieci

Wszystko co dobre i radosne szybko mija. Tak można powiedzieć o półkolonii dla dzieci z terenu gminy Rokietnica i sąsiednich miejscowości, która odbyła się w Tuligłowach w dniach 27 lipca – 5 sierpnia 2016 r. Wypoczynek zorganizowany został przy współpracy Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wójta Gminy Rokietnica, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów i Szkoły Podstawowej w Tuligłowach. Jak zawsze największą radość sprawiły wycieczki. Tym zrazem dzieci bawiły się w parku rozrywki w Zatorze oraz wyjechały na dwa dni do Zakopanego.

 

 

W pierwszym dniu półkolonii odbyły się warsztaty teatralne. Poszczególne grupy przygotowały krótkie scenki do wybranych bajek, baśni oraz mitów i zaprezentowały je wszystkim uczestnikom wypoczynku. Pomysłowość i oryginalność wykonania przeszły oczekiwania widzów.

W dniu techniki odbyły się pokazy sztuczek i eksperymentów. Każda z grup oprócz doświadczeń wykonała również makietę pt. „Tuligłowy za sto lat”. Niektórzy oglądając wystawę zastanawiali się, które z pomysłów zostaną wykorzystane w przyszłości i rzeczywiście zmienią wizerunek wioski.

Gry terenowe to już tradycja na półkoloniach. Zawsze budzą wiele emocji wśród uczestników i zainteresowanie wśród mieszkańców Tuligłów. Nie wszystkie zadania, choć wydają się proste, łatwo wykonać. Gra „Podchody” była kiedyś bardzo popularna, dzisiaj została wyparta przez multimedia i wraca jedynie przy okazji wypoczynku zorganizowanego. Podczas drugiej gry terenowej dzieci musiały się wykazać znajomością mapy oraz oznakowań stosowanych w turystyce, gdyż opracowywały trasy turystyczne i nanosiły stosowne oznaczenia na mapki. Musiały też wykorzystując mapę, poruszać się w terenie.

Każdy znalazł dla siebie ciekawe zajęcia. Odbywały się warsztaty plastyczne, techniczne, naukowe i muzyczne. Opiekunowie organizowali gry zespołowe i indywidualne. Większość zajęć odbywała się na podwórku i w terenie, aby w ten sposób pokazać, że czas można spędzić ciekawie i zdrowo bez korzystania z komputerów. Podczas półkolonii promowany był zdrowy styl życia, m.in. poprzez zajęcia ruchowe i wycieczki. Na temat zdrowego żywienia pogadankę wygłosiła pielęgniarka, opierając swoją wypowiedź o ciekawą prezentację multimedialną.   

 

Wypoczywający na półkolonii dwa dni spędzili poza Tuligłowami. Niebywałą, od dawna wyczekiwaną atrakcją był park rozrywki Energylandia w Zatorze. Młodsi głównie spędzali czas w strefie dziecięcej i familijnej, a nieco starsi i młodzież w ekstremalnej. Wszyscy z uśmiechem korzystali z dostępnych atrakcji. 

 

Inny charakter miała dwudniowa wycieczka do Zakopanego. W pierwszy dzień wszyscy uczestnicy wyjazdu wędrowali górskimi szlakami od Doliny Małej Łąki przez Przysłop Miętusi do Doliny Kościeliskiej. W drugim dniu trasa była nieco trudniejsza i biegła przez Toporową Cyrhle, polanę pod Kopieńcem, Dolinę Olczyską, Nosalową Przełęcz do Kuźnic. Chociaż niektóre podejścia były dość wyczerpujące, wszyscy zapominali o wysiłku odpoczywając w pięknych widokowo miejscach.