Święto Niepodległości w Tuligłowach

Idących do kaplicy na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny witają powiewające na wietrze narodowe flagi. Wskazują miejsce szczególne w pamięci społeczności Tuligłów. Tu, przy obelisku poświęconym osobie Jana Gawła, który oddał życie za Ojczyznę, zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. W dniu 11 listopada 2017 r. rozpoczęło się przygotowanie do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 

Święto Niepodległości od kilku lat jest w Tuligłowach bardzo uroczyście obchodzone. O godz. 10.30 ks. proboszcz Mariusz Marciniec odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz mieszkańcy wioski. Uczniowie przyszli z biało-czerwonymi flagami i pocztem sztandarowym na czele. Włączyli się w oprawę liturgiczną wraz ze stowarzyszeniem.

Po Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.