Półkolonia

Po raz ósmy odbyła się w Tuligłowach półkolonia dla dzieci rolników z terenu gminy Rokietnica. Z wypoczynku korzystało 80 dzieci. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji na terenie szkoły i Tuligłów oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Zorganizowanie wypoczynku było możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Gminy Rokietnica. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów dofinansowało wycieczki przekazując część pieniędzy pozyskanych z 1% podatku oraz z dochód z Małej Loterii Fantowej zorganizowanej podczas Festynu Rodzinnego.

 

Program został tak skonstruowany, aby zapewnić uczestnikom zróżnicowane formy wypoczynku. Były wśród nich zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy zespołowe oraz konkursy indywidualne dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Odbyły się warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, najmłodsze dzieci bardzo chętnie korzystały z przygotowanych kolorowanek. Odbyło się wiele zabaw, gier i konkursów sportowych.

Podczas półkolonii odbyły się trzy wycieczki turystyczno – krajoznawcze:

- 25 lipca w Góry Świętokrzyskie – dzieci przeszły szlakiem na Łysicę, zwiedziły zamek Chęcinach, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poznały również zabytki Kielc,

- 30 lipca uczestnicy półkolonii korzystali z atrakcji parku rozrywki Energylandia w Zatorze,

- 1 sierpnia odbyła się wycieczka do Trzcinicy – Karpackiej Troi i Jasła. W Trzcinicy dzieci poznały historię miejscowości, zwiedziły skansen, uczestniczyły w warsztatach: ceramicznych, łuczniczych, archeologicznych oraz poznały średniowieczne gry i zabawy. W Jaśle uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Lizaka oraz brały udział w warsztatach wytwarzania lizaków.

W ramach zajęć z tej dziedziny odbyło się dwa spotkania z higienistką. Jedno na temat: zdrowego trybu życia (nawyki żywieniowe, piramida zdrowia, racjonalność żywienia), a drugie z wyświetleniem filmu profilaktycznego, przeprowadzona pogadanka dotyczyła zdrowego stylu życia, oraz szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek. Po tym spotkaniu uczestnicy w grupach wykonali plakaty na temat nałogów i ich skutków, które trafiły na wystawę prac zorganizowaną na korytarzu szkolnym.