Z pieśnią na ustach, wierszem w sercu

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Tuligłów odbyła się wieczornica upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania prze Polskę niepodległości.

Uczniowie Podstawowej w Tuligłowach wraz z nauczycielami przygotowali program słono-muzyczny, którym uczcili pamięć kilku pokoleń Polaków walczących z bronią w ręku, walczących o zachowanie polskiej mowy, tradycji, kultury, wiary przodków.

Gość specjalny pani Anna Orlewicz swoim występem uświetniła spotkanie. Zaprezentowała własną twórczość śpiewając piosenki i recytując wiersze poświęcone kochanej Ojczyźnie. Występ ten dostarczył wielu wzruszeń.