W rocznicę katastrofy smoleńskiej 

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. odbyły się w Tuligłowach uroczystości patriotyczne w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wśród ofiar była Senator RP Janina Fetlińska. W jej intencji odprawiona została uroczysta Msza św. Po nabożeństwie, przy obelisku poświęconym pamięci Pani Senator złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

 

Ważne to miejsce dla społeczności Tuligłów i ważna podwójnie rocznica. Tu przez cały rok powiewa flaga narodowa. Obchody rocznicy katastrofy lotniczej łączą się zawsze z pamięcią o tych, którzy zginęli na wschodzie, zamordowani bestialsko przez NKWD w 1940 r. Zbrodnia katyńska dotknęła również społeczność Tuligłów. Żywa jest tutaj pamięć o aspirancie Janie Gawle, zamordowanym w Twerze.

Jak co roku w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych; radni z Tuligłów Marian Mazurek i Piotr Kuźma, uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza, w tym harcerki, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz mieszkańcy wioski, którym bliskie są sprawy Ojczyzny.