Stowarzyszenie partnerem projektu "Tradycyjny Sad"

Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach realizuje projekt "Tradycyjny Sad". Uczniowie wraz z opiekunem zwrócili się z prośbą o wsparcie inicjatywy, która wpisuje się statutową działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów. Wspólne działanie przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat sadownictwa, pozwoli na upiększenie naszej miejscowości, likwidację dzikiego wysypiska śmieci i stworzenie jeszcze jednego pięknego zakątka w naszej miejscowości.

W pierwszym etapie ośmioosobowy zespół uczniów: Laura Napora, Izabela Kubas, Izabela Wańkowicz, Zofia Mazurek, Anna Maj, Eryk Buksa, Kacper Cieliczka i Patryk Wojdyła wraz z opiekunem Panią Mirosławą Pająk zarejestrowali się pod nazwą "Baśniowy Sad".

Udało się znaleźć teren, na którym założony zostanie sad. Właścicielem działki jest Parafia Tuligłowy. Ksiądz Proboszcz Mariusz Marciniec wyraził zgodę na użyczenie działki. Działka, gdzie powstanie sad usytuowana jest blisko szkoły. Jest pięknie położona.

Do współpracy przy założeniu sady zaproszeni zostali: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów, Radni: Pan Piotr Kuźma i Pan Marian Mazurek (Sołtys). Wolę pomocy wyraził również Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny. Z pomocą pracowników Urzędu Gminy wytyczone zostały granice działki. Przygotowanie terenu pod sad nastąpi przy pomocy pracowników gminy. Teren zostanie  uporządkowany i wyrównany.