W święto Objawienia Pańskiego 

W święto Objawienia Pańskiego odbył się w Tuligłowach kolejny Orszak Trzech Króli. Do uroczystości włączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach wraz z nauczycielami i rodzicami.

 

 

Królowie Kacper, Melchior i Baltazar z kolędą „Dzisiaj w Betlejem” przeszli z orszakiem za gwiazdą do szopki w parafialnym kościele. Tam złożyli pokłon Bożej Dziecinie i „oddali dary co z sobą wzięli (…). Po radosnym śpiewie „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy” rozpoczęła się uroczysta suma, podczas której królowie uczestniczyli w procesji z darami, ofiarując między innymi kadzidło.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom orszaku za wspólne świętowanie i podtrzymywanie tej pięknej religijnej tradycji.