Pomagamy 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów na miarę swoich możliwości włącza się w pomoc uchodźcom. Dziękujemy za współpracę Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuligłów, dzięki której możliwy jest transport tego wszystkiego, co udaje się zebrać czy przygotować. Panie ze stowarzyszenia zadbały o gorący posiłek, który trafił do Przemyśla. Gorąca herbata i kawa również zostały rozdane potrzebującym i rozdawane będą nadal.

Dziękujemy za chleb Państwu Matyja, rodzinom z Tuligłów, które przekazują pieczone w swoich domach drożdżówki. Dziękujemy za współpracę i pomoc w rozdawaniu żywności i napojów mieszkańcom Przemyśla: Joannie Karpińskiej, Marioli Wieczorek, Leszkowi Kalwiak i Justynie Turczyńskiej. Krąg pomagających osób jest coraz większy, co bardzo nas cieszy.

Nadal potrzebne są: kawa, herbata, cukier, batoniki dla dzieci, jednorazowe naczynia, szczególnie kubki. Jeśli ktoś zechce pomóc dary można przynosić do szkoły podstawowej w Tuligłowach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.