W hołdzie ofiarom II wojny  światowej

W niedzielę 13 marca 2022 r. mieszkańcy Tuligłów uczcili pamięć proboszcza tutejszej parafii ks. Władysława Selwy zamordowanego 9 marca 1943 r.  O godz. 10.30 w kościele parafialnym odprawiona została Msza św. w intencji Księdza, a tuż po niej delegacja uczniów, rodziców, nauczycieli, członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów udała się na cmentarz parafialny gdzie pochowane zostało ciało zamordowanego. W uroczystości udział wziął sołtys, a zarazem radny naszej miejscowości Pan Marian Mazurek oraz ksiądz Zbigniew Pajor, który poprowadził wspólną modlitwę. Kwiaty złożył przewodniczący szkoły Kacper Pszonak, a znicze zapalili uczniowie tutejszej szkoły, wśród których znalazły się zuchy ze szkolnej gromady zuchowej.

 

 

Ksiądz Władysław Selwa pozostaje w pamięci społeczności Tuligłów pomimo iż przez wiele lat od jego tragicznej śmierci miejsce pochówku było zaniedbane, mało widoczne. Odkąd wykonany został nowy nagrobek, a w świątyni wmurowana tablica upamiętniająca księdza i inne ofiary wojny, szacunek i pamięć jakby wzrosły, a ksiądz, którego prawie nikt z mieszkańców już nie pamięta urósł do roli najważniejszego świadka tragicznych wydarzeń II wojny światowej w naszej miejscowości.  Dla niektórych jest orędownikiem o pokój i bezpieczeństwo dla mieszkańców Tuligłów.