Uroczystość katyńsko smoleńska 

8 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów, władz samorządowych oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach wzięli udział w uroczystości poświęconej rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Tym razem inicjatorem i gospodarzem uroczystości była społeczność szkoły, a stowarzyszenie sponsorem okolicznościowych wiązanek.

Na początku uczniowie wraz z nauczycielami, dyrekcją szkoły oraz gośćmi Panem Marianem Mazurkiem oraz Piotrem Kuźmą – radnymi Gminy Rokietnica a zarazem członkami stowarzyszenia zebrali się przy Dębie Katyńskim i obelisku poświęconym Starszemu Posterunkowemu Policji Państwowej Janowi Gawłowi, znajdującym się przy szkole. Zebrani wysłuchali krótkiej informacji na temat okoliczności wydarzeń katyńskich i smoleńskich, których uczestnikami byli Jan Gaweł i senator RP Janina Fetlińska.

Następnie ks. Zbigniew Pajor poprowadził modlitwę w intencji wszystkich poległych, a zuchy ze szkolnej Gromady Zuchowej oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu  całej społeczności szkoły, władz samorządowych i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów złożyły kwiaty. Zapalono również znicze pamięci, a następnie odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.

Druga część uroczystości odbyła się przy obelisku poświęconym Senator RP Janinie Fetlińskiej znajdującym się na placu kościelnym.