Projekt Zakątek czytelniczo-medialny „Wędrująca książka” 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów wzięło udział w „Konkursie OPP edycja 2022” i uzyskując maksymalną liczbę punktów otrzymało dofinansowanie do projektu, którego celem jest stworzenie miejsca pod nazwą „Zakątek czytelniczo-medialny „Wędrująca książka”, który powstanie przy Szkole Podstawowej w Tuligłowach. Miejsce to będzie ogólnodostępne. Każdy zainteresowany będzie mógł przyjść, poczytać na miejscu lub zostawiając swoją książkę wziąć do czytania inną. Przytulna aranżacja lokalu będzie sprzyjała rozwojowi czytelnictwa i podnoszeniu poziomu intelektualnego wszystkich zainteresowanych. Stworzenie Zakątka oraz planowane cykliczne imprezy promujące literaturę i czytelnictwo poszerzą ofertę stowarzyszenia i otworzą kolejny kierunek działalności statutowej.

Pierwszym etapem projektu jest zbiórka książek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży obejmująca Tuligłowy. Odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r.

Każdy kto zechce przekazać szkole książki może je dostarczyć osobiście w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza  w Tuligłowach; Tuligłowy 19 A; 37-562 Rokietnica z dopiskiem „Zbiórka książek dla szkoły”. Zbiórka trwa do 24 czerwca 2022 r.

 

 

Projekt dofinansowany jest ze  Środków Budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Realizowany jest w terminie: 30 maja do 9 grudnia 2022 r.