Spotkanie opłatkowe w stowarzyszeniu

W niedzielę 15 stycznia 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów odbyło się spotkanie opłatkowe. Przy wspólnym stole, w świątecznej atmosferze spotkali się członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście. Po oficjalnym powitaniu i modlitwie, którą poprowadził Ksiądz Proboszcz Adam Motyka, wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Później wybrzmiały piękne polskie kolędy i tradycyjne pastorałki.  

Spotkanie było okazją do miłych rozmów i wspomnień  oraz oderwania się od codzienności. Pojawiły się też ciekawe plany na ten rok.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i wspólne spędzenie czasu.