80. rocznica śmierci ks. Władysława Selwy 

W niedzielę 5 marca 2023 r. mieszkańcy Tuligłów uczestniczyli w uroczystej Sumie w intencji ks. Władysława Selwy, odprawionej przez ks. proboszcza Adama Motykę i ks. Tadeusza Grzymka.

Po mszy św. przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach (uczniów, rodziców i nauczycieli) oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów wraz z ks. Tadeuszem Grzymkiem przeszli na cmentarz. Tam po krótkiej modlitwie złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

9 marca tego roku przypada 80. rocznica tragicznej śmierci proboszcza parafii ks. Władysław Selwy, który został zastrzelony na plebanii w Tuligłowach.

II wojna światowa pomimo swojego okrucieństwa nie zebrała w Tuligłowach tak wielkiego żniwa jak w sąsiedniej Rokietnicy i Czelatycach. Najstarsi mieszkańcy wioski w swoich wspomnieniach wielokrotnie podkreślają tutaj wstawiennictwo Matki Bożej.