„W świecie ziół” 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów zaprasza

na II część spotkania z cyklu „W świecie ziół”,

które poprowadzi Pani Anna Ciećko

Spotkanie odbędzie się 26 marca 2023 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Środowiskowej 

Każdy uczestnik otrzyma literaturę tematyczną.