Ferie nie muszą być nudne

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Tuligłowach zorganizowało zimowe zajęcia dla dzieci w dniach 14-18 lutego 2022 r. Przygotowane zostały zabawy, gry zespołowe, warsztaty plastyczne, kulinarne oraz wycieczki. Większość kosztów sfinansowało Stowarzyszenie ze środków własnych oraz 1 % podatku.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie świąteczno-noworoczne

W niedzielny wieczór 16 stycznia 2022 r. odbyło się opłatkowe spotkanie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów. Cieszymy się, że po raz kolejny mieliśmy okazję spędzenia kilku godzin w gronie przyjaciół, w duchu Świąt Bożego Narodzenia. Był to moment długo wyczekiwany przez ludzi, którzy potrafią stworzyć nastrój serdeczności i radości. Spotkanie było też okazją do podsumowania minionych dziesięciu lat i planowania najbliższej przyszłości.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń.

 

Czytaj więcej...

W święto Objawienia Pańskiego 

W święto Objawienia Pańskiego odbył się w Tuligłowach kolejny Orszak Trzech Króli. Do uroczystości włączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach wraz z nauczycielami i rodzicami.

 

Czytaj więcej...

Strona 3 z 3