Grupa Nieformalna "Koło Miłośników Tuligłów"

zwraca się z prośbą o kontakt do wszystkich, którzy posiadają informacje na temat osób pochodzących z Tuligłów lub związanych z Tuligłowami, które podczas II wojny światowej przebywały w obozach pracy lub obozach koncentracyjnych, szczególnie w Pustkowie i Auschwitz-Birkenau. Wszelkie wskazówki, wiadomości i dokumenty pozwolą młodzieży ustalić istotne fakty i lepiej poznać historię swojej miejscowości wpisaną w tragiczne dzieje Polski.