Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Status OPP Stowarzyszenie uzyskało 22 listopada 2013 r. Nie korzystaliśmy dotychczas ze środków pozyskiwanych z odliczenia 1% podatku. Podejmowane działania pożytku publicznego w 2013 r. obejmowały trzy obszary: organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; utrwalanie patriotyzmu lokalnego oraz działalność kulturalna.

W 2013 r. Stowarzyszenie organizowało lub współorganizowało imprezy kulturalne, patriotyczne i religijne, wśród nich:  Spotkanie Opłatkowe otwarte dla mieszkańców Tuligłów, Święconkę Tuligłowską, Festyn Rodzinny, konkurs fotograficzny „Piękno mojej Małej Ojczyzny”, cykl wieczorów  patriotycznych: z okazji Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej, Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Bardzo ważną sferą działalności Stowarzyszenia jest organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W związku z tym odbyło się tygodniowe zimowisko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tuligłowach, natomiast podczas wakacji dwutygodniowa półkolonia dla dzieci i młodzieży z Tuligłów, Czelatyc i innych sąsiednich miejscowości.

Innym istotnym celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie lokalnych tradycji. Przed Świętami Wielkanocnymi wykonane zostało kilka palm, natomiast na zakończenie okresu żniwnego wieńce dożynkowe. Poświęcone zostały w kościele parafialnym, a następnie zaprezentowane podczas dożynek wojewódzkich w Mielcu, kiedy to Stowarzyszenie reprezentowało Gminę i Powiat.

Zgodnie z wytycznymi, do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostało wysłane sprawozdanie z działalności za rok 2013. Sprawozdanie niniejsze jest zamieszczone poniżej.

Załączniki - pliki pdf:

- bilans za 2013 rok,

- sprawozdanie merytoryczne,

- rachunek wyników,

- informacja dodatkowa.


Zgodnie z wytycznymi, do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostało wysłane sprawozdanie z działalności za rok 2014. Sprawozdanie niniejsze jest zamieszczone poniżej:

Załączniki - pliki pdf:

- bilans za 2014 rok,

- rachunek wyników,

- informacja dodatkowa.


Zgodnie z wytycznymi, do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostało wysłane sprawozdanie z działalności za rok 2015. Sprawozdanie niniejsze jest zamieszczone poniżej:

Załączniki - pliki pdf:

bilans opp za 2015 r.

informacja dodatkowa za 2015 r.

rachunek zysków i strat za 2015 r.

wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego za 2015 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.


Zgodnie z wytycznymi, do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostało wysłane sprawozdanie z działalności za rok 2016. Sprawozdanie niniejsze jest zamieszczone poniżej:

Załączniki - pliki pdf:

bilans opp za 2016 r.

informacja dodatkowa za 2016 r.


Zgodnie z wytycznymi, do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostało wysłane sprawozdanie z działalności za rok 2017. Sprawozdanie niniejsze jest zamieszczone poniżej:

Załączniki - pliki pdf:

bilans_2017

Informacja dodatkowa 2017

rachunek zysków i strat za 2017r