Minęło dwa lata

Minęło dwa lata...

9 czerwca 2013 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej za minione dwa lata istnienia organizacji, którą odprawił ks. proboszcz Stanisław Słowiński.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w tym czasie w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że dzięki życzliwości i dalszemu wsparciu będziemy mogli podejmować kolejne wyzwania na rzecz naszej Małej Ojczyzny.