Deszczowe dożynki powiatowe

29 sierpnia 2021 r. w Skołoszowie odbyły się powiatowo-gminne dożynki. Gminę Rokietnica reprezentowało sołectwo Tuligłowy. W uroczystości dożynkowej uczestniczył Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny, sołtys Tuligłów Pan Marian Mazurek, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy Pani Agata Bury, delegacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów i Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuligłów.

Stowarzyszenie zaprezentowało ponownie swój wieniec dożynkowy i przygotowało regionalne przysmaki. Tym razem deszczowa pogoda nie sprzyjała plenerowej imprezie. Pomimo braku słońca humory dopisywały.