Prace porządkowe na Okopie

28 kwietnia 2022 r., po sześciu latach od realizacji projektu historycznego, rozpoczęły się prace porządkowe na tzw. Okopie. Wykarczowane zostały drzewa i krzewy, które zasłoniły w dużym stopniu krzyż i ścieżkę prowadzącą do niego od strony tablicy informacyjnej i fotościanki. W pracach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Tuligłów i uczniowie klasy 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza wraz z nauczycielem - opiekunem samorządu uczniowskiego.

Kolejny etap obejmował będzie odnowienie barierki drewnianej ustawionej wzdłuż ścieżki prowadzącej na szczyt wału w stroną krzyża. Uległa ona zniszczeniu na skutek czynników atmosferycznych.

 

 

Sześć lat minęło od realizacji projektu „Uchrońmy od zapomnienia Okop – XVII – wieczne wały obronne w Tuligłowach” w ramach którego zagospodarowano części wałów od strony północno-wschodniej, gdzie jeszcze w 2009 roku ustawiony został drewniany krzyż. Projekt realizowany w 2016 r. obejmował również zebranie informacji na temat historii i roli Okopu w XVII w., ustawienie tablicy informacyjnej i fotościanki przy wałach, opracowanie folderu informacyjnego oraz przygotowanie i wystawienie inscenizacji tematycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.

W sposób szczególny dziękujemy uczniom, którzy poczuwają się do troski o zabytki naszej miejscowości i jej piękny wizerunek oraz z wielkim zaangażowaniem włączają się we wszelkie prace. Chłopcy z poczuciem patriotyzmu zawiesili na krzyżu biało-czerwone flagi z okazji święta flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.