Święto Niepodległości

Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów w sobotę 11 listopada wzięli udział w parafialnych obchodach 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz Adam Motyka, a następnie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy symbolicznym obelisku na placu kościelnym. Na zakończenie uroczystości odśpiewany został hymn państwowy. 

W uroczystości udział wzięli również radni Gminy Rokietnica i uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach wraz z pocztem sztandarowym, gromadą zuchową i harcerzami.