Prace porządkowe na Okopie

28 kwietnia 2022 r., po sześciu latach od realizacji projektu historycznego, rozpoczęły się prace porządkowe na tzw. Okopie. Wykarczowane zostały drzewa i krzewy, które zasłoniły w dużym stopniu krzyż i ścieżkę prowadzącą do niego od strony tablicy informacyjnej i fotościanki. W pracach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Tuligłów i uczniowie klasy 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza wraz z nauczycielem - opiekunem samorządu uczniowskiego.

Kolejny etap obejmował będzie odnowienie barierki drewnianej ustawionej wzdłuż ścieżki prowadzącej na szczyt wału w stroną krzyża. Uległa ona zniszczeniu na skutek czynników atmosferycznych.

 

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów uczestniczyło w uroczystości Niedzieli Męki Pańskiej, przynosząc do kościoła parafialnego tradycyjne palmy. Dawne zwyczaje związane z palmami i tzw. niedzielą kwietną lub wierzbową odeszły w zapomnienie ale palmy nadal są wykonywane i cieszą swoim wyglądem. Podziw budzą szczególnie te najwyższe, mierzące ponad dziesięć metrów.

Czytaj więcej...

Uroczystość katyńsko smoleńska 

8 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów, władz samorządowych oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach wzięli udział w uroczystości poświęconej rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Tym razem inicjatorem i gospodarzem uroczystości była społeczność szkoły, a stowarzyszenie sponsorem okolicznościowych wiązanek.

Czytaj więcej...

W hołdzie ofiarom II wojny  światowej

W niedzielę 13 marca 2022 r. mieszkańcy Tuligłów uczcili pamięć proboszcza tutejszej parafii ks. Władysława Selwy zamordowanego 9 marca 1943 r.  O godz. 10.30 w kościele parafialnym odprawiona została Msza św. w intencji Księdza, a tuż po niej delegacja uczniów, rodziców, nauczycieli, członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów udała się na cmentarz parafialny gdzie pochowane zostało ciało zamordowanego. W uroczystości udział wziął sołtys, a zarazem radny naszej miejscowości Pan Marian Mazurek oraz ksiądz Zbigniew Pajor, który poprowadził wspólną modlitwę. Kwiaty złożył przewodniczący szkoły Kacper Pszonak, a znicze zapalili uczniowie tutejszej szkoły, wśród których znalazły się zuchy ze szkolnej gromady zuchowej.

 

Czytaj więcej...

Pomagamy 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów na miarę swoich możliwości włącza się w pomoc uchodźcom. Dziękujemy za współpracę Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuligłów, dzięki której możliwy jest transport tego wszystkiego, co udaje się zebrać czy przygotować. Panie ze stowarzyszenia zadbały o gorący posiłek, który trafił do Przemyśla. Gorąca herbata i kawa również zostały rozdane potrzebującym i rozdawane będą nadal.

Dziękujemy za chleb Państwu Matyja, rodzinom z Tuligłów, które przekazują pieczone w swoich domach drożdżówki. Dziękujemy za współpracę i pomoc w rozdawaniu żywności i napojów mieszkańcom Przemyśla: Joannie Karpińskiej, Marioli Wieczorek, Leszkowi Kalwiak i Justynie Turczyńskiej. Krąg pomagających osób jest coraz większy, co bardzo nas cieszy.

Nadal potrzebne są: kawa, herbata, cukier, batoniki dla dzieci, jednorazowe naczynia, szczególnie kubki. Jeśli ktoś zechce pomóc dary można przynosić do szkoły podstawowej w Tuligłowach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 3