Wracając pamięcią do czasu II wojny światowej

14 marca 2021 r. w kościele parafialnym w Tuligłowach odprawiona została uroczysta suma w intencji ks. Władysława Selwy. Po Mszy świętej delegacja uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza, radni, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz ksiądz katecheta udali się na parafialny cmentarz by oddać hołd tragicznie zmarłemu księdzu Selwie. Po krótkiej modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

Ksiądz Władysław Selwa został zastrzelony 9 III 1943 r. dzień po pacyfikacji Rokietnicy. Zbrodni dokonał w kancelarii parafialnej opętany nacjonalizmem Ukrainiec, syna popa z Boratyna. Ksiądz Władysław Selwa od 1938 roku pełnił posługę proboszcza w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Tuligłowach.

Tragiczne wydarzenia wojenne o wiele bardziej dotknęły Rokietnicy i Czelatyc. Tuligłowy mają w swojej historii wiele przykładów wywózki na przymusowe roboty do Niemiec, pobytu w obozach koncentracyjnych, udziału w walkach kampanii wrześniowej. Jak opowiadają  świadkowie tamtych wydarzeń, wioska mogła podzielić los sąsiednich miejscowości gdyby nie cudowna opieka Matki Bożej.