Wieczornica patriotyczna

Wieczorne, niedzielne spotkanie 19 marca 2023 r. organizowane przez Szkołę Podstawową im. ks. Bronisława Markiewicza i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów poświęcone było pamięci tysięcy Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych, którzy wierni ideałom zawartym w trzech słowach BÓG – HONOR – OJCZYZNA, po zakończeniu wojny nie złożyli broni przeciwstawiając się sowietyzacji Polski. Przez lata zapomniani, wyrzuceni z pamięci, nazwani bandytami z lasu… Zabijani w obławach, aresztowani, katowani podczas przesłuchań, zabici i pochowani tak, by nawet rodzina nie znała ich miejsca spoczynku…

Wieczornica była również swego rodzaju hołdem złożonym Śp. Księdzu Władysławowi Selwie, proboszczowi tutejszej parafii, którego kapłaństwo przypadło na trudny wojenny czas. Dobrze, że po wielu latach przywrócono mu należną pamięć jak tysiącom wyklętych żołnierzy…

W spotkaniu udział wzięli księża proboszcz Adam Motyka oraz Tadeusz Grzymek. Pani Dyrektor Anna Stec powitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych i zaprosiła do obejrzenia szkolnego spektaklu zatytułowanego Wyklęci we własnej ojczyźnie.

Na zakończenie spotkania pani Dyrektor podziękowała pani Mirosławie Pająk za przygotowanie inscenizacji, Gabrieli Ciuba za uszycie strojów, i pomoc przy charakteryzacji aktorów, Jakubowi Nowotarskiemu i Wojciechowi Wańkowiczowi za przygotowanie nagłośnienia, Krystynie Potoczny za wypożyczenie części mundurów, aktorom za wspaniałe odegranie swoich ról, rodzicom i wszystkim obecnym na wieczornicy.

Pani Dyrektor zakończyła spotkanie słowami rotmistrza Witolda Pileckiego kierując je do uczniów oraz zebranej młodzieży:

 „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie wartościom”.