Obchody rocznicy katyńskiej i smoleńskiej

W niedzielę 16 kwietnia odbyły się w Tuligłowach uroczyste obchody 83. rocznicy zbrodni katyńskiej i 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ceremonia złożona była z dwóch części; Mszy św. w intencji ofiar ze szczególnym uwzględnieniem zmarłych Starszego Posterunkowego Policji Państwowej Jana Gawła i Senator RP Janiny Fetlińskiej oraz złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy Dębie Katyńskim i obelisku upamiętniającym katastrofę smoleńską, znajdującym się na placu sanktuaryjnym. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, społeczności szkolnej, organizacji społecznych oraz mieszkańców Tuligłów.

Mszę św. odprawili ks. Proboszcz Adam Motyka oraz ks. Tadeusz Grzymek. Zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach trzymały honorową wartę przy pomniku smoleńskim. W uroczystości uczestniczyli oraz kwiaty złożyli i zapalili znicze: przedstawiciele władz samorządowych; Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny, radni Piotr Kuźma i Marian Mazurek, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów, Zuchy i uczniowie szkoły podstawowej.

Jan Gaweł – Starszy Posterunkowy Policji Państwowej, urodził się 18 sierpnia 1896 r. w Tuligłowach. Od 1924 r. służył w policji w województwie lwowskim. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Strzelbicach w powiecie Samborskim. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 IX 1939 r. został pojmany przez NKWD. Jako jeniec wojenny w Ostaszkowie, rozstrzelany został w 1940 r. w siedzibie NKWD w Twerze i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. W dniach 9-10 XI 2007 r. został w trakcie uroczystości państwowych pośmiertnie mianowany  na aspiranta policji państwowej. Rodzina próbowała uratować Jana Gawła przed aresztowaniem przywożąc mu na posterunek cywilne ubranie i skłaniając do ucieczki. Ten jednak kategorycznie odmówił i pozostał na stanowisku pracy do czasu internowania przez NKWD.

Janina Fetlińska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji, polityk, pielęgniarka, nauczyciel akademicki, doktor nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa. Urodziła się w Tuligłowach 14 czerwca 1952 r. 10 kwietnia 2010 r. zginęła w samolotowej katastrofie smoleńskiej w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 16 kwietnia 2010 r. została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a 17 kwietnia 2010 r. otrzymała pośmiertnie Krzyż Honorowy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pani Senator bliska była rodzinna miejscowość dlatego wspierała szczególnie tuligłowskie sanktuarium.

Pamięć o Janie Gawle i Janinie Fetlińskiej są w Tuligłowach bardzo żywe nie tylko wśród dorosłych ale również wśród dzieci i młodzieży, które wraz ze swoimi nauczycielami dbają o utworzone przed laty miejsca pamięci. Symboliczne kwiaty, płomień świecy i powiewające dumnie na wietrze biało-czerwone flagi przypominają przechodniom o wielkich ludziach z małej miejscowości, którzy zapisali się na zawsze na kartach historii Polski i Tuligłów będąc przykładem bohaterstwa, służby ojczyźnie i bliźniemu.