Świąteczna paczka 

W niedzielę 17 grudnia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów we współpracy z Kołem Caritas działającym przy Szkole Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach przeprowadziło w kościele parafialnym w Tuligłowach świąteczną zbiórkę darów na rzecz Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie. Zebrana żywność, kosmetyki, zabawki, słodycze, środki czystości zostały przekazane Fundacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję.