Borusz u progu 1000-lecia 

15 października 2017 r. został podsumowany projekt realizowany prze Koło Miłośników Tuligłów przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Tuligłów. Podczas spotkania z udziałem gości i mieszkańców Tuligłów zaprezentowane zostały efekty kilkumiesięcznej pracy. Oprócz obejrzenia podsumowującego przedstawienia i wysłuchania referatów można było zobaczyć wystawę fotograficzną oraz makietę grodziska. Każdy uczestnik spotkania mógł również zabrać ze sobą folder dotyczący grodziska Borusz, który został opracowany na podstawie zebranych materiałów.

Inspiracją do realizacji projektu była przypadająca w 2018 r. tysięczna rocznica włączenia przez Bolesława Chrobrego Grodów Cerwieńskich do Polski. W czerwcu przyszłego roku będą miały miejsce kolejne wydarzenia związane z tą rocznicą. Zrealizowany zostanie kolejny projekt, który pozwoli jeszcze bardziej spopularyzować wiedzę na temat grodziska Borusz i życia ludzi w średniowiecznym grodzie.  

 

W imieniu realizatorów projektu gości i wszystkich zebranych powitała prezes stowarzyszenia pani Anna Stec. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Rokietnica Pani Bożena Gmyrek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Kondrat, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Pan Edward Jakubas, Radny Miasta Jarosławia Jacek Hołub, Sołtys Tuligłów Marian Mazurek, Leśniczy Zbigniew Dąbek, ks. Zbigniew Pajor oraz wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuligłowach Jan Górka.

Po powitaniu i krótkim omówieniu celów i przebiegu projektu głos zabrali przedstawiciele młodzieży, którzy wygłosili referaty. Artur Zajchowski mówił na temat stanu obecnego grodziska Borusz oraz wyników badań archeologicznych, Kinga Wańkowicz o dziejach i funkcji wczesnośredniowiecznego grodu, natomiast Kamila Bała krótko omówiła legendy związane z grodziskiem.

 

W przedstawieniu „Dawno temu na Boruszu” udział wzięli:

Wojsław: Patryk Kubas

Mścisław: Jakub Jasiłek

Sobiesław: Kamil Szuflita

Radomir – ojciec Wojsława, kowal – Sebastian Szkoła

Rościsława – matka Wojsława – Karolina Niemczycka

Tomiła – siostra Wojsława – Martyna Niemczycka

Sława – ukochana Wojsława – Wiktoria Wańkowicz

Dobromiła – przyjaciółka Sławy – Kinga Wańkowicz

 Ludmiła – siostra Sławy – Amelia Pajda

Mirogniew – przyjaciel Wojsława – Michał Nowotarski

Myślidar – dziadek Wojsława, w przeszłości brał udział w walkach o Grody Czerwieńskie w 981 r. – Artur Zajchowski

Gertruda – babka Wojsława – Weronika Stec

Sieciech – sąsiad – Karol Jasiłek

Wojowie:

Jarogniew – Mateusz Lepszy

Miłowan – Dawid Potoczny

Stojan – Gabriel Gaweł

Bożydar – Bartosz Potoczny

Krzesimir – Sebastian Zamróz

Reżyseria: Małgorzata Stec, Bożena Wańkowicz, Iwona Buksa.

Scenariusz: Iwona Stec

Rekwizyty: Piotr Kuźma, Wojciech Wańkowicz.

 

 

Realizatorzy projektu:

Małgorzata Stec, Piotr Kuźma, Bożena Wańkowicz, Wojciech Wańkowicz, Iwona Buksa, Bożena Pajda, Marta Zajchowska, Małgorzata Gaweł, Dorota Kubas, Beata Jasiłek, Anna Stec.

Za pomoc dziękujemy: Panu Jerzemu Kondratowi, Panu Zbigniewowi Dąbkowi, ks. Piotrowi Hadro oraz chłopcom: Gabrielowi Gawełi i Norbertowi Lizun.

Szczegółowe informacje na temat działań projektowych znajdują się w zakładce Koło Miłośników Tuligłów.

https://www.youtube.com/watch?v=VcWJoPM0954&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=wkJKoOb3fJo